Manfred Mays

Jag bor och arbetar växelvis i Sverige och i Tyskland. Från vår till sensommar målar jag i Läppe, Södermanland, där jag har en liten ateljé. Återstående tid är jag hemma i Köln. Tidigare arbetade jag som journalist, författere och filmare för tysk radio och television.

Sedan drygt tio år ägnar jag mig på heltid åt måleri. Tyngdpunkten ligger på det abstrakta och nonfigurala. Jag experimenterar med gradienter, texturer och lager, varmed jag också använder främmande material som sand, lack, tjära osv. Konstnärligt knyter jag medveten an till målningssätt och målningstekniker utvecklade i tidiga 1950-talet – det så kallade informella måleriet, där slumpmässig och planerad spontanitet dominerar. Dessutom experimenterar jag med färger på olika sätt, exempelvis i s.k. färgfältsmåleri: Genom att repa, klå, och skrapa, genom att sudda ut, måla över och djupna försöker jag att skapa bilder av stark färgintensitet och livlighet.

 

Kontaktuppgifter:

mobil : 0731-508 250 (från Maj till September)
mail: Manfred.Mays@netcologne.de

Manfred Mays