STYRELSE & STADGAR

STYRELSE 2018

Johanna Bolin (ordförande)
Lotta Frost (sekreterare)
Inger Rönnqvist (sekreterare)
Lotta Pettersén (kassör)
Berndt-Joel Gunnarsson (vice orförande)
Madeleine Sandell (ordinarie ledarmot)
Elinor Svensson (suppleant)
Pontus Hammar (suppeant)